Cíle Institutu pro záchranu památek


Cílem sdružení je obnova nemovitých historických památek a záchrana kulturního dědictví při současném budování občanské společnosti a morálních hodnot ve společnosti a podpora udržitelného rozvoje.


K naplnění těchto cílů sdružení zajišťuje vzdělávací a osvětovou činnost v oblasti ochrany kulturního dědictví a zvýšení povědomí v očích veřejnosti a veřejné správy. Dále informuje veřejnost o aktuálních problémech a usiluje o záchranu jednotlivých historických památek.


Specifickým cílem sdružení je záchrana a obnova Křižovnické rezidence v Tursku.