Křižovnická rezidence v Tursku


Tursko

Institut pro záchranu památek v současné době usiluje zejména o záchranu tzv. Křižovnické rezidenci v Tursku.


Barokní areál byl vystavěn Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou. Rezidenci tvoří objekt Nové hospody a dvorní hospodářské křídlo - tzv. Poustka. Pravděpodobným autorem Nové hospody byl dle nejnovějších poznatků jeden z nejvýznačnějších architektů raného baroka, který v Čechách působil, a to Carlo Lurago. Výstavba je udána letopočtem 1664. Na přestavbě objektu, výstavbě bran a objektu Poustky se v letech 1719-21 podíleli pravděpodobně také Kryštof a Kilián Dientzenhoferovi.


Nová hospoda vždy sloužila jako hostinec, v průběhu času měla různé vlastníky. Dle místní legendy se v této budově narodil skladatel Antonín Dvořák, jehož bratranec zde hostinec provozoval a objekt také později vlastnil. Nová hospoda byla znárodněna roku 1960. Objekt Poustky byl využíván pro potřeby poštovní stanice, která zde byla umístěna až do doby Josefa II., kdy byla zrušena.


Od roku 1996 byla rezidence zařazena v soupisu konkurzní podstaty, a to až do konce roku 2007. Během této doby nebyl objekt nijak udržován a značně zchátral. V roce 2008 se podařilo novým vlastníkům postupně vykoupit jednotlivé části areálu, ale bohužel již v havarijním stavu.


Celý objekt není v současné době využíván. Institut pro záchranu památek, o.s. se nyní snaží najít dostupné prostředky na záchranu této cenné barokní památky.